Usamos cookies de análisis y/o publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Aceptar Más información

Categories:

Promocions

Etiquetes

Avís Legal

El present avís legal (en endavant el " Avís Legal" ) regula l'ús del lloc web https://www.caviarsos.com , ( en endavant el " Lloc Web" ) propietat de Caviasa 2010 SLU , amb CIF B55056238 , i domicili a , Avd Pau Casals 5, botiga 1, 08021 - Barcelona , Barcelona .

LEGISLACIÓ
Amb caràcter general les relacions entre Caviasa 2010 SLU amb els usuaris dels seus serveis telemàtics , presents en aquest lloc web , es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles .

ÚS I ACCÉS D'USUARIS
L'usuari queda informat , i accepta , que l'accés als continguts d'aquest lloc web no suposa , de cap manera , l'inici d'una relació comercial amb Caviasa 2010 SLU , i en cap cas constitueix assessorament legal o professional .

PROPIETAT INTEL · LECTUAL I INDUSTRIAL
Els drets de propietat intel · lectual del contingut de les pàgines web , el seu disseny gràfic i codis són titularitat de Caviasa 2010 SLU i , per tant, queda prohibida la seva reproducció , distribució , comunicació pública , transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni encara citant les fonts , excepte consentiment per escrit de Caviasa 2010 SLU .

CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS LINK
Caviasa 2010 SLU es reserva el dret a actualitzar , modificar o eliminar la informació continguda en el seu Lloc Web i fins i tot limitar o no permetre l'accés a aquesta informació a certs usuaris .

Caviasa 2010 SLU no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per " links" o enllaços de qualsevol Lloc Web propietat de Caviasa 2010 SLU . La presència de "links" o enllaços a les pàgines de Caviasa 2010 SLU té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment , invitació o recomanació sobre els mateixos.

POLÍTICA DE PRIVACITAT
A efecte del que preveu la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre , de Protecció de Dades de Caràcter Personal , Caviasa 2010 SLU, amb CIF B55056238 informa l'Usuari de l'existència de fitxers automatitzats de dades de caràcter personal la finalitat / s principal / s és la gestió , administració i manteniment dels Serveis prestats i / o contractats , i per a activitats comercials i de màrqueting , inscrits en el Registre General de Protecció de Dades .

ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
L'enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per , Caviasa 2010 SLU .

Així mateix, el no facilitar dades personals sol · licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure , registrar o rebre informació d'aquests serveis .

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre , de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l' informem que les dades personals que s'obtinguin com a conseqüència del seu enviament de dades personals , seran incorporades als fitxers indicats anteriorment titularitat de Caviasa 2010 SLU, amb domicili a Avd Pau Casals 5, botiga 1, 08021 - Barcelona , Barcelona , tenint implementades totes les mesures de seguretat del Reial Decret 1720/2007 , de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal .

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES FACILITADES
L'usuari que envia la informació a Caviasa 2010 SLU, és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses , exonerant Caviasa 2010 SLU , de qualsevol responsabilitat al respecte.

Els usuaris garanteixen i responen , en qualsevol cas , de l'exactitud , vigència i autenticitat de les dades personals facilitades , i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades . L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció .

Caviasa 2010 SLU ) , no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les que s'indiqui una altra font , de manera que tampoc assumeix cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar per l'ús d'aquesta informació .

Es exonera Caviasa 2010 SLU , de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l'Usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions , en la informació facilitada als Caviasa 2010 SLU , sempre que procedeixi de fonts alienes a Caviasa 2010 SLU .

CESSIÓ DE DADES A TERCERS
Caviasa 2010 SLU , no cedirà les dades personals a tercers . Tanmateix, en el cas de ser cedits a algun tercer es produirà una informació prèvia , sol · licitant el consentiment exprés de l'afectat .

EXERCICI DE DRETS D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ , CANCEL · LACIÓ I OPOSICIÓ
Podrà dirigir les seves comunicacions i exercir els drets d'accés , rectificació , cancel · lació i oposició a través de correu postal Avd Pau Casals 5, botiga 1, 08021 - Barcelona , Barcelona ) , o mitjançant correu electrònic a info@caviarsos.com , juntament amb prova vàlida en dret , com fotocòpia del DNI i indicant en l'assumpte " PROTECCIÓ DE DADES " .

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT
L'Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal , acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part , Caviasa 2010 SLU , en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals .

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT
Caviasa 2010 SLU , es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria . En aquest supòsit Caviasa 2010 SLU , anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica .


s'ha afegit a la seva llista de desitjos.

Continuar les compres Dessitjos